Na Valašsku se břidlicový plyn těžit nebude

Valašsko: Plyn z tzv. břidlicových souvrství se na Valašsku těžit nebude. Definitivně tak rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Od roku 2010 probíhalo na Ministerstvu životního prostředí správní řízení ve věci stanovení Průzkumného území Meziříčí pro vyhledání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu vázaných na břidlicová souvrství. „Navrhovaný rozsah průzkumného území výrazně zasahoval i do našeho regionu. Proto jsme se, jako jedna z mála obcí, postavili výrazným způsobem proti plánovanému průzkumu. To bylo v roce 2011, kdy i přes naše odmítavé stanovisko byl průzkum povolen. K tomuto rozhodnutí podalo následně město Rožnov pod Radhoštěm prostřednictvím právního odboru MěÚ rozklad (odvolání). Podobně se město Rožnov p.R. angažovalo také prostřednictvím Sdružení Mikroregion Rožnovsko, v rámci kterého se také obce mikroregionu postavily proti plánované těžbě a o svém nesouhlasném stanovisku informovaly dopisem předsedu vlády ČR,“ popsala postup města vedoucí odboru životního prostředí Marie Hrabovská s tím, že následně se proti průzkumu postavila také další města regionu Valašska.

Odvolání řešil odbor výkonu státní správy ministerstva, kdy přímo ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, podepsal rozhodnutí ze dne 9.8.2012 se zamítavým výrokem a rozhodnutí ministerstva zrušil a vrátil k novému projednání,“ doplnila Hrabovská. Definitivní zamítavou tečku za snahou o stanovení průzkumného území Meziříčí pak Ministerstvo životního prostředí ČR udělalo v únoru letošního roku vydáním zamítavého rozhodnutí.

Autor tiskové zprávy: Tomáš Gross, MěÚ Rožnov p. R.

Translate »